วิธีการสั่งซื้อสินค้า

 เว็บไซต์ www.furniturefaironline.co เป็นเพียงแค่ตัวกลางในการให้ร้านค้าหรือในเว็บไซต์เรียกว่า “ผู้แสดงสินค้า” ประชาสัมพันธ์สินค้าแก่ “ผู้ใช้บริการ” ใน website เท่านั้น โดยเว็บไซต์ www.furniturefaironline.co ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการการสั่งซื้อ การชำระเงิน และการกระทำอื่นๆ ทั้งสิ้น การตกลงในการซื้อสินค้าให้เป็นไปตามการตกลงระหว่างผู้ใช้บริการ website และผู้แสดงสินค้าเท่านั้น 

กระบวนการการสั่งซื้อสินค้า

  1. เมื่อผู้ใช้บริการเลือกสินค้าที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกดสั่งซื้อ ชื่อและเบอร์ติดต่อของผู้ใช้บริการจะถูกส่งไปให้แก่ผู้แสดงสินค้า เพื่อให้ผู้แสดงสินค้าทำการแจ้งข้อมูลรายละเอียดสินค้า และวิธีการชำระเงินแก่ผู้ใช้บริการ
  2. หากผู้ใช้บริการต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้จากผู้แสดงสินค้าโดยตรง

การส่งมอบสินค้า

กระทำโดยผู้แสดงสินค้า เป็นผู้ส่งสินค้าให้แก่ผู้บริการโดยตรง ซึ่งอาจจะมีค่าบริการจัดส่ง ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามวิธีการจัดส่งสินค้า ค่าจัดส่ง ระยะเวลาจัดส่งสินค้าและการติดตามสินค้าได้จากผู้แสดงสินค้าได้โดยตรง

การชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน ผู้ใช้บริการสามารถชำระเงินได้โดยตรงกับผู้แสดงสินค้า เว็บไซต์ www.furniturefaironline.co ไม่ได้เป็นตัวกลางในการรับชำระเงินใดๆ ทั้งสิ้น 

การยกเลิกและการคืนสินค้า 

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกับผู้แสดงสินค้าได้โดยตรง ซึ่งนโยบายการยกเลิกหรือคืนสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้แสดงสินค้า

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

ผู้ใช้บริการต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริการของเว็บไซต์ www.furniturefaironline.co ได้ที่ หรือโทร 081-854 8424 หรือ operation@worldfair.co.th ในเวลาทำการตั้งแต่ เวลา 09.30-16.30น.